4. ARTOMAT – Natječaj za voditelje radionica

artOmat
Sajam nekonvencionalnih umjetničkih predmeta

Natječaj za voditelje radionica

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u Zagrebu poziva članice i članove HDLU-a na prijavu originalnih i inventivnih prijedloga likovnih radionica koje će obogatiti već tradicionalan kreativni program 4. božićnog sajma artOmat.

Sajam će se održati u Domu hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtva fašizma 16, Zagreb u razdoblju od 13. do 24. prosinca 2013. godine, svaki dan između 12:00 i 20:00 sati te na Badnjak između 12:00 i 16:00 sati.

Za vrijeme 4. sajma, dnevno će se održavati radionice u trajanju od 3 sata.
Autori ili grupa autora mogu predložiti radionice u trajanju od 3 sata koje su brzo i lako izvedive te se mogu lako demonstrirati grupama sa maksimalno 15 polaznika.
Voditelji radionica trebaju omogućiti svakom polazniku iskustvo sudjelovanja, edukacije i produkcije vlastitog kreativnog rada, a kojeg polaznici mogu ponijeti sa sobom kući.
Materijal potreban za radionicu osigurava HDLU te ne smije prelaziti vrijednost od 200 kuna. Voditeljima će također biti dodijeljen asistent koji će pomagati u koordinaciji, pripremi i spremanju radionica.
Radionice će se održavati u Domu hrvatskih likovnih umjetnika, u za to predviđenom prostoru. Honorar autoru ili grupi autora za radionicu je 50 kuna po satu (u neto iznosu).

Pozivamo sve zainteresirane članove i članice HDLU-a da najkasnije do 24. studenog 2013.ispune: PRIJAVNICA ZA RADIONICE ARTOMAT 2013

Prijave slati na:
E-adresuradionice.hdlu@gmail.com sa naznakom „RADIONICE – artOmat” ili
Poštom: HDLU / „ RADIONICE – artOmat” / Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb

Autori i skupine autora bit će obaviješteni o rezultatima komisijskog odabira do 1. prosinca 2013.
Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s