1,2,3 PLAKATIRANJE

1,2,3 PLAKATIRANJE je izložba koja predstavlja sve do sada realizirane plakate nastale u sklopu projekta Plakatiranje – kontinuirano rastuće kolekcije autorskih plakata portala Vizkultura.

Riječ je o projektu koji u intenzivnom ritmu ‘svaki tjedan plakat jedan’ već više od dvije godine predstavlja autorske radove domaćih i regionalnih dizajnera, umjetnika, copywritera, ilustratora i ostalih kreativaca i grupa autora s područja vizualnih umjetnosti, nastalih upravo za ovaj projekt. Plakati imaju karakter aktualne društveno-kulturno-umjetničke tematike i osim u virtualnom prostoru portala Vizkultura u tjednom se kontinuitetu predstavljaju u javnom prostoru, u izlogu Kina Europa.

Kolekcija plakata “započela” je rasti kada i portal Vizkultura (travanj 2013.), a do danas broji točno 123 rada. Autori koji su do sada sudjelovali u projektu sežu od etabliranih, poznatih te nagrađivanih imena s domaće i regionalne umjetničko-dizajnerske scene do mlađih, nadolazećih imena i (ne)otkrivenih autora koji upravo ovim projektom dobivaju medijski prostor i priliku za autorsko izražavanje. Projekt je pokrenut sa stavom da plakat kao forma autorskog izražavanja gubi prisutnost uslijed novih formi digitalne sadašnjosti pa se kroz ovu kolekciju na neki način oživljava medij plakata kao potentnog ‘oružja’ komunikacije, verbalizacije, isticanja i problematiziranja. Autorski radovi nastali u sklopu projekta pristupom, estetikom, tehnikom, stavom, shvaćanjem projektnog zadatka i iskorištavanjem same forme plakata i date prilike dijaloga u realnom javnom i digitalnom javnom prostoru, na potpuno različite načine iskorištavaju 0,7 metara kvadratnih datog im prostora. Rješenja autora sežu od duhovitog, ironičnog, kritičkog ili indirektnog obračunavanja s aktualnim i akutnim političkim, društvenim i (ne)kulturnim situacijama u državi i regiji unatrag dvije godine, preko onih koji zagovaraju važnost (vizualne) kulture i umjetnosti u širom kontekstu, zatim onih koji direktno komuniciraju autorske problematike, točke gledišta, potrebe, želje i stavove pa sve do uradaka precizno orijentiranih na samu formu plakata, njegovu poziciju (u društvu i u stvarnom kontekstu samog projekta) i mogućnost dosega.

Izlaganje cijele kolekcije plakata po prvi puta na istom mjestu s pratećim opisima radova samih autora, i to upravo na unutarnjem zidu galerije Prsten HDLU-a u sklopu artOmata, idealan je ambijent unutar kojeg će kontinuitet od preko stotinu radova vizualnim elementima, pričom, kontekstom i obrazloženjima snažno izelaborirati kulturno-sociološke karakteristike, ali i problematika društva u kojem živimo, i umjetničke te kreativne scene koja u njemu egzistira, poentirajući na formi plakata kao još uvijek uzbudljivom načinu komunikacije.

Projekt je do sada izlagan u HDD Galeriji, Izložbi hrvatskog dizajna 1314 u MUO, SOS Dizajn festivalu u Sarajevu, Međunarodnom festivalu dizajna Dan D, Laubi, Creative Startup Konferenciji u Rijeci te Weekend Media Festivalu u Rovinju.

http://plakatiranje.tumblr.com http://vizkultura.hr/kategorija/izdvojeno/plakatiranje/

VIZUAL 123 PLAKATIRANJE.jpg

 

 

 

Advertisements