Dođite u Tvornicu dobrih proizvoda (predavanje)

Klub HDLU, četvrtak, 17.12.2015, 17:00 – 18:30

Udruga Dobra priča: Tvornica dobrih proizvoda (predavanje)

„Tvornica dobrih proizvoda“ u organizaciji udruge Dobra priča i u suradnji s Udrugom za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima te sa Studijem dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu teži kroz seriju radionica povezati mlade umjetnike i dizajnere s društvenim poduzećima i organizacijama koje žele razvijati socijalno-poduzetničke projekte te im pomoći u osmišljavanju novih ili poboljšanju već postojećih proizvoda i usluga.

S jednom radionicom iza sebe i dvije u planu u 2016. godini projekt “Tvornica dobrih proizvoda” se fokusira na istraživanje i pronalaženja tržišnog proizvoda koji odgovara potrebama, specifičnostima, te radnim i kreativnim sposobnostima korisnika organizacije. Konačan cilj je identificirati i kreirati proizvod ili uslugu koja obuhvaća sve potrebne socio-ekonomske, ekološke i društvene elemente, te pomoći u njegovom razvoju i tržišnom pozicioniranju. Namjera je pridonijeti razvoju i vidljivosti tržišta društvenog poduzetništva.

Projekt je zamišljen u trajanju od godinu dana i čine ga tri faze: radionica istraživačke prirode, radionica s ciljem razvoja proizvoda i radionica s ciljem ‘brendiranja’ i tržišnog pozicioniranja proizvoda. Voditelji projekta će na ovom predavanju zajedno s polaznicima prezentirati šta je do sad napravljeno te najaviti sljedeću radionicu koja je planirana u veljači 2016.

Davorka Vidović je viša asistentica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radi u nastavi na kolegijima Metode istraživanja i Sociologija hrvatskog društva. Istraživanjem socijalnog ili društvenog poduzetništva se bavi od 2009. godine, što je bila i tema njezine doktorske disertacije. Pokrenula je i sudjelovala u brojnim istraživačkim studijama o socijalnoj ekonomiji i socijalnom ili društvenom poduzetništvu. Angažirana je i kao konzultant, stručni suradnik, evaluator na projektima vezanim za ova područja, te surađuje s domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama poput CIRIEC-a, EURICSE-a, NESsT-a, EMES-a, OECD-a i drugih. Jedna je od osnivača udruge Dobra priča i njezina (sadašnja) predsjednica.

Luka Borčić je diplomirani dizajner. Kao vanjski suradnik asistent pri Studiju dizajna bio je aktivan u izvođenju nastavnog programa, kao i u cijelom nizu popratnih aktivnosti studija, poput organizacije radionica, predavanja i izvannastavnih studentskih aktivnosti (2009.-2014.). Također surađuje sa Hrvatskim dizajnerskim društvom u izvođenju EDU programa dizajnerske manifestacije Dana D. Preko projekta “Tvornica dobrih proizvoda” započinje i suradnju sa udrugom Dobra priča.

Luka Borčić  1

Advertisements