Učiniti proizvod vidljivim (radionica)

Klub HDLU, petak, 18.12.2015, 17:00 – 20:00

Učiniti proizvod vidljivim

Voditelj: Filip Cvitić

Polaznicima se pokazuje u kojoj mjeri dizajn utječe na svakodnevni život ljudi te zašto je dizajn važan za stvaranje novih proizvoda i usluga. Isto se tako kroz primjere u praksi pokazuju pravila dizajna za uspješnu prodaju proizvoda te kako ga se može učiniti privlačnim za kupnju. Ovom se radionicom uči polaznike kako na jasan način komunicirati ideje njihovih proizvoda ili usluga te kako učiniti svoje proizvode vidljivim. Na njezinom kraju polaznik treba stvoriti logotip ili znak svojeg proizvoda ili usluge. Ukoliko nema vlastiti proizvod ili uslugu isti će mu biti dodijeljen.

Filip Cvitić doktor je tehničkih znanosti u znanstvenom polju grafičke tehnologije, a po struci grafički dizajner. Od 2011. godine do danas angažiran je kao asistent na Grafičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu na tri kolegija: Osnove grafičkog dizajna 1, Dizajn odabranog grafičkog proizvoda te Grafički dizajn 2 na Katedri za grafički dizajn i slikovne informacije. Ukupno je održao seminare i vježbe preko 300 studenata. Radi aktivno u struci i do sada je surađivao s preko 200 poduzeća na različitim projektima dizajna. Sudjeluje u stvaranju projekta Fabula Croatica. Dobitnik je stipendije grada Zagreba za doktorske studije. Vodio je tečaj Photoshopa te vodi seminare dizajna s ciljem usađivanja vrijednosti o nacionalnom identitetu te poticanja kritičnog i kreativnog razmišljanja. Održao je preko 15 predavanja na fakultetima i ustanovama, sudjeluje na međunarodnim konferencijama, objavio je 5 znanstvenih članaka. Dobitnik je treće nagrade na međunarodnom sajmu inovacija ARCA 2015.

Advertisements