ARTOMAT SE NEĆE ODRŽATI U 2017. GODINI / artOmat won’t be organised this year!

Poštovani izlagači i posjetitelji,

ovim putem obavještavamo vas de se ove godine artOmat – sajam nekonvencionalnih umjetničkih predmeta neće održati zbog izložbe Nikola Tesla – Mind from the future koja se održava u cijeloj zgradi od 25. 11. 2017. – 20. 3. 2018. u Domu hrvatskih likovnih umjetnika.

Alternativne lokacije koje smo razmatrali ne zadovoljavaju tehničke i ine uvjete koji su potrebni za kvalitetnu organizaciju sajamskog i popratnog izložbenog te edukativnog programa. 

Vjerujemo da će ova jednogodišnja pauza doprinijeti novim idejama za iduću godinu kada će se artOmat održati na tradicionalnoj lokaciji u Domu hrvatskih likovnih umjetnika.

_

Dear exhibitors and visitors,

this year artOmat – the fair of unconventional items won’t be organised due to the exhibition Nikola Tesla – Mind from the future that will take place from the 25th of November to the 20th of March 2018 at Home of HDLU – Meštrović Pavilion, Zagreb.

Considered alternative locations do not meet technical and other requirements that are essential for organizing the fair, accompanying exhibitions and educational programs. 

We believe that this one year pause will contribute to the development of new ideas for the next year when we meet again at the same location – Home of HDLU – Meštrović Pavilion, Zagreb in 2018.

 

 

 

 

Advertisements