O ARTOMATU – about

artOmat je koncipiran kao platforma koja kroz tri osnovna segmenta (izložbeno-prodajni sajam, edukativni te umjetnički program) afirmira različite aspekte umjetničkog stvaranja i kreativnog izražavanja. Posjetiteljima artOmat želi omogućiti priliku za kreativnim izražavanjem i edukacijom, mogućnost kupnje originalnih predmeta, podržavajući pritom mikro-proizvodnju koja rezultira statistički rijetkim i individualiziranim proizvodima. artOmat povezuje različite sudionike kreativne scene, potiče kolaborativne umjetničke projekte te ima za cilj inspirirati publiku putem jedinstvenih i interaktivnih događanja aktivno sudjelujući u razvoju kulturne scene grada Zagreba. Za sudjelovanje na artOmat-u izlagači se prijavljuju putem natječaja, a sve prijave ocjenjuje stručni žiri. Svake se godine predstavi 100 i više izlagača, a ulaz na sajam, kao i sav popratni sadržaj, posjetiteljima je besplatan.

artOmat je pokrenut 2010. godine inicijativom Gaelle A. Gottwald, tadašnje ravnateljice Hrvatskog društva likovnih umjetnika.

 

6. ARTOMAT:

Ivana Čuljak, kreativna direktorica 6. artOmat-a / Creative Director of the 6th artOmat

Leo Đud, izvršni koordinator 6. artOmat-a / Executive Coordinator of the 6th artOmat

Mihael Puntarić, odnosi s medijima / Media Relations

Juraj Vuglač, koordinator edukativnog programa i službeni fotograf / Educational Program Coordinator and official photographer

Martina Miholić, koordinatorica događanja u Galerija Pm i Prsten / Coordinator of Galleries PM and Prsten

Mia Orsag Barić, koordinatorica događaja u Galeriji Bačva / Coordinator of Gallery Bačva

Grgur Akrap, koordinator postava / Set-up coordinator

Lucijana Dujić Rastić i Dunja Kozarić, suradnice u PR / PR Associate

Marijana Paula Ferenčić, suradnica / Associate

VIZUALNI IDENTITET / VIZUAL IDENTITY:

U šumi (Luka Smetiško, Stjepan Milas)

ORGANIZIRA / ORGANIZED BY:

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) / Croatian Association of Visual Artists (HDLU)
Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb, Croatia
U ime organizatora: Ivana Andabaka, ravnateljica HDLU / director of HDLU

Dobrodošli na artOmat.

_

artOmat was designed as a platform through which three of the main segments (exhibition and Trade show, Educational and Artistic program) are promoted in various forms of artistic creation and creative expression. To its visitors, artOmat wants to provide an opportunity for creative expression and education where they also get a chance of buying original items, while supporting micro-production with statistically rare and individualized products. artOmat connects various associates of creative scene (art, craft, design), encourages collaborative Art projects, and aims to inspire the audience through a unique and interactive events participating actively in the development of the cultural scene of Zagreb. For participation in artOmat, exhibitors apply through a competition and all the applications are assessed by the jury. Each year, over a 100 exhibitors are presented, and the entrance to the fair, as well as any supporting content, is free for all the visitors.

artOmat was launched in 2010 by initiative from Gaella A. Gottwald, the former director of the Croatian Society of Artists.

Welcome to the artOmat.

PARTNERI  6. artOmat-a / PARTNERS of the 6th artOmat:

sponzori_SVI

Advertisements